Barraques

Barraca 104

La última barraca catalogada dins el POUM, encara que en tenim unes quantes més de repartides pel terme que també procuraré introduir , la trobem a vora de la granja Vila, a la partida de les Roques Roges. Entre el mas de Ferrer i la font de la Roureda.


Amb les coordenades X; 347520, Y; 4572693, Z; 673


A peu del camí, queda camuflada per la vegetació i el seu estat exterior no està en molt bones condicions.

De planta exterior quadrada de 3.53 metres de costat, la planta interior és circular de 2.33 metres de diàmetre. La façana principal està gairebé encarada totalment a sud.


Com es pot veure , el seu interior està parcialment excavat a la roca.


Vista de la porta d'entrada amb l'arc de mig punt, des de l'interior.

Vista de la Granja Vila des de la posició de la barraca.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 103

Situada a peu de la carretera C14z al voltant del punt quilomètric 20, a la partida del Camí del Sòl de l'Horta i dintre d'una propietat privada vallada que n'impedeix l'accés i la bona documentació.


Les coordenades són X: 347119, Y; 4569047,Z: 216


De planta exterior quadrada i interior circular, s'orienta a sud-est.


L'arc d'accés és de mig punt i hi ha una porta que n'impedeix l'accés.

La coberta i gran part de  les parets han estat arrebossades amb ciment en un intent de restauració i manteniment.

----------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 102

Ubicada dintre de les Granges de Pujol al camí del Milà, queda força camuflada per la vegetació que se li ha plantat al voltant i s'ha deixat créixer per sobre.


Les seves coordenades són X; 348018, Y; 4568728, Z; 178


De planta gairebé quadrada de 5,90 per 6 metres de costat amb la porta orientada a sud-est.


La planta interior és circular de 3 metres de diàmetre .


La vegetació la fa quasi "invisible".


--------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 101.

Situada al Camí del Milà es tracta d'una barraca restaurada d'una manera força particular.


Les coordenades són X; 347808, Y; 4569046, Z; 212


De planta gairebé quadrada de 4 per 4,15 metres de costat, amb la porta amb arc rebaixat orientada totalment a sud.


Hi ha una porta que n'impedeix l'accés a l'interior. La teulada, restaurada amb formigó es va fer de forma piramidal.


La restauració que se'n va fer va ser molt matussera i de mal gust.


L'estat de conservació és molt bo.


------------------------------------------------------------------------

Barraca 100.

La barraca 100 , situada a tocar del camí del Dissabte, està dintre d'una propietat vallada de la qual només en vàrem poder fer una fotografia des de la porta exterior.


Les seves coordenades són X: 347374 , Y; 4569108, Z; 201


Adossada al marge, la porta està orientada a sud amb una amplada de 1,60 metres totals de façana i 1,50 de costat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 99

Situada a la partida del Milà i dintre del recinte de la Residència- Llar d'Avis "La Mimosa".


Les coordenades són X; 348423, Y; 4568643, Z; 189


De planta exterior circular la porta està orientada totalment a sud.


Com es veu a la fotografia la porta es troba tapada amb una fusta que impedeix accedir a l'interior.


El seu estat és força bo a excepció d'algun desmunt a la part de la coberta exterior.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 98

Seguint a la partida dels Quins i a tocar del Mas de la Joana trobem aquesta barraca força singular.


Amb les coordenades X; 348392 Y; 4568580 Z; 176


De plantes tant exterior com interior circulars, la porta d'accés que és amb arc de mig punt està encarada pràcticament a l'est.


L'alçada interior és de 1,90 metres i el diàmetre interior és de 2.60 metres.


La part posterior presenta algun enderroc però l'estat general és força bo malgrat que li va anar de poc a desaparèixer quan es va construir la línia d'alta ferocitat.
--------------------------------------------------------------------------------

Barraca 97

A la partida dels Quins i a tocar de la b064, enmig d'un botjar hi trobem aquesta barraca de característiques força particulars.


Les seves coordenades són X; 348289, Y; 4567310, Z; 181


Encara que les imatges no són molt bones donat que la vegetació hi ha crescut amb abundància i ha camuflat la barraca, encara que aquesta es troba en força bon estat malgrat algun petit derrumbament lateral.


De planta rectangular tant exterior com interior la porta d'accés orientada a sud-est està descentrada a l'esquerra de la paret.
Les seves dimensions exteriors són de 3.00 per 3.90 metres de costat.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 96


A la partida del Milà i a tocar de la barraca b092, trobem aquesta barraca enmig d'un camp d'avellaners a tocar de la carretera i de la línia del TAV.


Les seves coordenades són X; 348238, Y; 4568752, Z; 206


De planta exterior rectangular de 3.80 per 4,50 metres de costat, la porta, amb arc de mig punt, està encarada a sud-est.

La planta interior és circular de 2.40 metres de diàmetre i hi trobem un cocó o fornícula.


Com es pot apreciar, la part exterior de la cúpula va ser "reformada" amb ciment, en un mal intent de millora o de conservació.


Les fotografies es varen fer el 2011 i els camps del voltant feia poc que estaven plantats i els avellaners eren molt joves. En l'actualitat els arbres quasi ja engoleixen l'edificació.


El seu aspecte general i de conservació és força bó malgrat el ciment emprat a l'exterior de la cúpula.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 95

A tocar de la 94 trobem aquesta barraca que les seves parets fan les funcions d'accés a una finca.


Les seves coordenades són X; 347696, Y; 4569030, Z; 192


Com que la façana principal i porta queden dintre de la finca no va ser possible prendre'n les mides interiors,

Encarada pràcticament a l'est , la planta exterior és gairebé quadrada de 3.70 per 3.90 metres de costat, encara que fa un petit reclau a la part dreta que queda a l'exterior de la finca.


En aquesta fotografia es pot apreciar com la porta d'accés a la finca s'ha construït a partir de la barraca.


Aqui es pot apreciar la part que en queda a l'interior.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 94


Aquesta barraca la trobem a la partida dels Trossos i s'hi accedeix per la carretera del Milà al punt quilomètric 1, a peu del camí.


Les seves coordenades són X; 347705, Y; 4569062, Z; 234


De planta exterior gairebé quadrada de 4.70 metres de costat, la presència de contraforts als laterals li confereix un aspecte més aviat rectangular ja que s'amplia fins als 6.20 metres.

La porta d'accés es fa a través d'un arc de mig punt en una façana encarada pràcticament a l'est.


Una porta de fusta n'impedeix l'accés a l'interior i per tant la presa de mesures i la realització de fotografies.


En aquesta fotografia es poden apreciar bé els contraforts


La trobem adossada per la part posterior a un marge.

El seu estat de conservació és molt bo.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 93

A pocs metres de la b091 , quan es va construir la linia de tren d'Alta Ferocitat quasi queda destruïda.


Les seves coordenades són X; 348337, Y; 4568519, Z; 220


Amb la porta orinetada a sud-est, encara que no la podem veure degut a que un garrofer la tapa per complet, és amb un arc de mig punt.

De planta exterior rectangular de 3,50 per 4,50 metres de costat i la planta interior és circular però hi ha una porta que n'impedeix l'accés.


A la part posterior hi trobem un contrafort que s'aixeca fins a mitja alçada de la paret total de la barraca.


A la part superior hi trobem una bona població de lliris.

El seu estat general és força bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 92

A poca distància de la b091 hi trobem aquesta barraca d'estil força "estandart". Ens trobem a la partida dels Trossos seguint la línia que ens marquen les anteriors barraques i la línia de l'AVE.


Amb les coordenades X; 348300, Y; 4568670, Y; 197


Amb la porta d'accés amb arc de mig punt i orientada pràcticament a l'est, la seva planta exterior és rectangular de 3,50 per 4 metres de costat.

La planta interior és circular de 2 metres de diàmetre .


La barraca es troba en un terreny força pedregós que fa que hi hagi importants marges com l'adossat al lateral esquerra.


Per la part posterior hi podem veure clars símptomes de deteriorament amb petits esfondraments.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 91

Seguint molt aprop de les barraques anteriors i en la mateixa direcció que ens marca la linia de l'AVE, trobem aquesta barraca quasi "integrada" en el conjunt d'edificacions d'una masia.


Les coordenades són X; 348279, Y; 4568522, Z; 190


De planta exterior gairebé quadrada de 4.30 per 4.50 metres de costat, la porta que ha estat parcialment desmuntada .està orientada a sud-est. 

La planta interior és circular i mot petita i desproporcionada pel que fa al conjunt de l'edificació.Les últimes "reformes" que se li han fet han acabat per deslluir i desvirtuar totalment una edificació històrica.


-----------------------------------------------------------------------------------

Barraca 90

En la mateixa línia de les barraques 88 i 89 trobem aquesta barraca de característiques similars.


Les seves coordenades són X; 348371, Y; 4568366, Z; 186


Orientada a sud-est , la planta exterior és gairebé quadrada de 3.50 per 3.80 metres de costat.

L'accés a l'interior es fa a través d'una arc rebaixat. El seu interior és de planta circular de 2.60 metres de diàmetre.

La volta interior és de 2,10 metres d'alçada.


A l'exterior hi podem veure una gran acumulació de pedres que de ben segur donarien per fer una altra barraca!


Si l'acumulació va tenir alguna forma o sentit actualment ha quedat força desdibuixada.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 89


Seguint a la partida del Camí del Milà i a tocar de les barraques 87 i 88 hi trobem aquesta barraca que quan es va inventariar estava enmig d'un camp erm i que ara després de recuperar-se es va torna a plantar.


Les seves coordenades són X; 348366, Y; 4568228, Z: 187


De planta exterior irregular donat que a la part posterior esquerra hi ha una gran acumulació de pedres. 

La façana està orientada a sud-est i l'arc de la porta d'accés és de mig punt. Al costat dret de la porta s'hi pot veure un mur que fa la funció de para-vents.

El costat més curt fa 3,15 metres i el més llarg 3,70.La planta interior és circular i fa 1,80 metres de diàmetre amb una alçada de 2,20 metres.


Fotografia on es pot veure l'acumulació de pedres a la part posterior el qual presenta forces ensolciments.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 88

Molt a prop de la barraca 87 i ja en la partida del Camí del Milà trobem aquesta barraca a tocar de la línia de l'AVE.


Les seves coordenades són X; 348379, Y; 4568168, Z: 163


Encarada a sud-est i de formes considerables , la planta exterior és gairebé quadrada de 4.80 per 5 metres de costat.
La porta, centrada, és amb arc en forma de llanceta o ametllat.

L'interior, de planta rectangular, el seu costat més llarg fa 3.70 metres. Hi trobem una fornícula.


L'exterior es troba en molt bon estat de conservació a excepció d'alguns petits desmonts.


A quasi tot el voltant hi trobem una filera a mode de contrafort o bancada.
----------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 87

A la partida dels Quins i molt a prop de la b084 trobem aquesta barraca que encara que no es troba en molt bones condicions el seu propietari ha dedicat esforços en conservar-la.


Les seves coordenades són; X: 348218, Y; 4568045, Z: 163


Amb la porta orientada a sud-oest amb un arc de mig punt, presenta un ensolciment de la paret frontal força important.


De planta exterior gairebé quadrada de 3.90 per 4,20 metres de costat , la planta interior és circular de 2.85 metres de diàmetre.
L'alçada interior és força alt; d'uns 3,70 metres.


La trobem en mig d'una antiga parada de conreu d'avellaners en procés de reconversió a un "garden"


La part posterior també presenta un ensolciment important.


A l'interior veiem que s'ha aprofitat el desnivell per excavar en la lloanca part de la paret posterior.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 86

Quasi a tocar de la barraca 85 i seguint a la partida dels Quins hi trobem aquesta barraca de planta singular.


Les seves coordenades són X: 348289, Y; 4567781, Z: 162


Amb la porta amb arc de mig punt rebaixat i orientada a sud-est, tant la planta exterior d'uns 4,30 metres de diàmetre com la interior d'uns 2.70 metres són circulars.


La volta interior té una alçada de 2,40 metres. Al voltant hi trobem una trona.


El seu estat de conservació és molt bo.

---------------------------------------------------------------------------

Barraca 85

Encara a la partida dels Quins i a prop de la b084, en una terra erma i força camuflada per la vegetació, hi trobem la barraca 85.


Les seves coordenades són; X. 348268, Y; 4567795 i Y; 180.


Força malmesa en la part frontal, és una barraca de planta exterior cuadrada de 3.20 metres de costat.

La planta interior és circular de 2 metres de diàmetre.


La porta està orientada pràcticament a sud.


En la part posterior hi trobem una gran acumulació de pedres.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 84

Seguint a la partida dels Quins i molt a prop de la b083 hi tenim aquesta barraca quasi de proporcions estandars.


Les seves coordenades són X; 348161, Y; 4567917, Z; 321


Barraca de planta exterior gairebé quadrada de 5,40 per 5,60 metres de costat.

La porta , centrada a la paret, s'orienta gairebé a sud com quasi el 90 per cent de les barraques del terme, feta amb un arc de mig punt.


L'interior és de planta circular de 3,10 metres de diàmetre i amb una alçada considerable de 3,35 metres.

A la part dreta de la façana hi podem veure un paravents, no massa comú.


El seu estat de conservació és molt bo.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 83

Ubicada a la partida dels Quins, on n'hi trobem una gran concentració, la trobem en mig d'una parada de secà on hi ha forces acumulacions de pedra.


Les seves coordenades són X; 348164 Y; 4567817 Z; 188.


De planta exterior rectangular de 5.80 per 7,50 metres de costat, la porta principal feta amb arc rebaixat està orientada a sud-est i ens dóna l'accés a una cambra circular molt petita de 1,50 metres d'alçada en el que el sostre és pla. ( més avall hi ha una fotografia ).


El lateral dret presenta un ensolciment força important.


A la part posterior també hi ha una part ensolcida.


Com podem observar, curiosament el sostre interior és pla i pel que recordo, crec que és la única que hi ha al terme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 82

A tocar de la barraca b081 i seguint a la partida del Pedruguell al camí dels Quins.


Les seves coordenades són X; 347664, Y; 4568015 Z; 196


De planta exterior gairebé quadrada de 5,50 per 5,80 metres de costat  i de planta interior circular de 1,90 metres de diàmetre força petit per les dimensions totals de la barraca.

La porta està orientada totalment a l'est i l'accés es fa a través d'un arc de llanceta una mica malmès.


Els laterals presenten petits desmunts.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 81

En una de les partides més desconegudes del terme d'Alcover; la del Pedruguell o altrament dita Padruell que es troba a tocar del camí dels Quins on hi trobem aquesta magnífica barraca .


Les seves coordenades són; X: 347659, Y; 4568165, Z; 196


De planta exterior gairebé quadrada de 4,80 per 5 metres de costat , la porta amb arc de mig punt està encarada a sud-est.


La planta interior és circular de 2,90 metres de diàmetre. L'alçada interior és molt alta; de 3,25 metres.


La barraca es troba en molt bon estat de conservació.


Al lateral dret hi ha una tronera.


A l'interior hi trobem un cocó per aguardar eines o el cantir en fresc.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 80

Molt a prop del Molí d'Alcover, a l'altra banda del riu , a la partida anomenada de "les Planetes", i aprop del nucli de la Plana, hi trobem aquesta barraca.


Les seves coordenades són X; 348676, Y; 4572103, Z; 174


De planta exterior pràcticament cuadrada de 4 per 4,10 metres de costat i interior també cuasi cuadrada de 2,70 per 2,85 metres.

La porta amb arc de mig punt i orientada a sud-est està rarament descentrada de la paret.


De mides força considerables està construïda en pendent, fet que la fa força particular.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 79

Situada a la partida del Mutlló , ( o Molló),  és una barraca de formes arrodonides ben curioses. Camuflada entre la vegetació , se'n fa difícil la localització.


Les coordenades són X; 348228, Y; 4571940, Z; 216


De planta  exterior rectangular de 3.80 per 3,00 metres i de planta interior també rectangular de 1.90 per 2.30 metres, la porta en forma d'arc de mig punt està encarada a sud-oest.


La part baixa de la barraca està excavada a la roca.


La cúpula es troba en molt mal estat i està ensolcida.


Per la part frontal a la part dreta hi ha un marge enganxat


Les cantonades són arrodonides, fet que li dóna un caràcter particular.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 78

A la partida de les Argiles i enmig d'uns secans encarra conreats hi trobem la barraca 78


Amb les coordenades X: 347866, Y: 4570581, Z; 217


De planta exterior gairebé cuadrada de 3.60 per 3.70 metres de costat, la porta amb arc de mig punt, la trobem orientada a sud-est.


La planta interior és irregular i més aviat ovalada on la mesura més llarga fa 1,80 metres. L'alçada interior és de 1,45 metres.
Està integrada junt amb un marge que passa per ambdós costats.


A la part posterior hi trobem les cantonades ensolcides.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 77

Situada a la partida dels Muntanyans molt aprop del riu Francolí i del molí d'Alcover.


Amb les coordenades X; 348606, Y: 4571770, Z; 190


De planta exterior quadrada de de 5,10 per 5,20 metres de costat i de planta interior circular de 3.50 metres de diàmetre. L'alçada interior fa 2,80 metres,
La porta d'accés orientada pràcticament a est es fa a través d'un arc de mig punt.


L'estat de conservació malgrat el mal estat d'un marge que hi ha a la vora, és força bo.


Al costat hi trobem un pedregar amb suficient pedres per a construir una nova barraca.


Al lateral esquerra hi ha un contrafort.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 76

Situada en l'interior d'una finca particular de la Urbanització dels Muntanyans, va ser catalogada sense poder prendre les mesures interiors ja que no es va poder parlar amb els propietaris de la finca.


Les coordenades són X; 348261, Y; 4571597, Z. 209


De planta exterior irregular i de grans dimensions alguns dels seus costats fan 3, 3,5 i 4 metres.


En una reforma va ser recoberta de ciment la cúpula i almenys uns dels seus costats amb un clar exemple de mal gust i atemptat contra el patrimoni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 75

Aquesta barraca la trobem a la partida de les Argiles. Va ser catalogada malgrat es trobava dintre una propietat privada vallada i no hi vàrem poder accedir i per tant no en tenim les mesures i formes interiors.Les seves coordenades són X. 348527, Y: 4569987, Z: 188


De planta exterior gairebé quadrada de 4,20 per 4,80 metres de costat.
La porta d'accés encarada a sud-est es fa a través d'un arc de mig punt.


El seu estat de conservació és força bo.


Com ja he dit, la finca esta vallada i no hi vàrem poder accedir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 74

Seguim a la partida dels Segalés ( o Segalers ) amb una barraca força petita en l'interior d'un marge.


Les coordenades són X; 348573 , Y; 4569869, Z; 185


Amb la porta amb arc de mig punt i orientada totalment a sud, la planta interior és de forma el·líptica on la part més llarga fa 1,5 metres.

Per tant, es tracta d'una barraca molt petita i dissimulada en el paisatge.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 73

A la partida dels Segalers hi trobem la barraca 73.


Amb les coordenades X; 348837, Y; 4570062, Z; 182


De planta exterior rectangular de 5,80 per 6,50 de costat amb la porta orientada a sud-est.

La planta interior és circular de 3,40 metres de diàmetre amb una volta de 2,90 metres d'alçada.


La porta d'accés,que  està centrada a la paret està formada per un arc de mig punt rebaixat.


El seu estat de conservació és molt bó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 72

Molt a prop de la barraca 71 i a la partida del Serradalt hi trobem aquesta barraca.Les coordenades són X: 349257, Y; 4570557, Z: 370


De planta exterior rectangular de 3,50 per 4,30 metres de costat, la façana principal està orientada pràcticament a sud amb una porta d'accés amb arc rebaixat.

La planta interior, també rectangular, és de 2 per 2,60 metres de costat.


La barraca es troba en molt mal estat i la volta es troba ensolcida sembla que des de fa molt temps.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 71

Aquesta barraca la trobem al peu del camí que duu a la urbanització de la Cabana en la partida del Serradalt.


Les coordenades són X; 349161, Y; 4570450, Z; 181


De planta exterior gairebé quadrada de 5 per 5,30 metres de costat, l'accés es fa a través d'una porta amb arc de mig punt orientada a sud-oest.
La planta interior és circular de 1.85 metres de diàmetre.


La volta interior, és força alta, de 2,30 metres.


Exteriorment hi podem apreciar alguns costats en estat ruïnós.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 70

Situada a tocar del camí de Valls , ben amagada dintre la finca on hi ha les granges, la vàrem poder catalogar gràcies al seu propietari Magí Cavallé.

Amb les coordenades per a X: 348801, Y: 4569280, Z: 180


 La planta exterior és quadrada on la façana principal fa 3,40 metres.

La planta interior és circular d'1,70 metres de diàmetre i hi trobem una fornícula.


Molt camuflada i encastada dins d'un marge la porta principal està orientada gairebé a sud amb arc de mig punt.


L'estat de conservació és força bo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 69

A la partida de la Tombassa, entre l'antic camí de Valls i l'actual carretera hi trobem la següent barraca:Les coordenades són X: 347859, Y; 4569498, Z; 198
 De planta perfectament quadrada de 4,70 metres de costat i amb la porta orientada quasi totalment a l'est, l'accés es fa a través d'una porta centrada a la paret amb un arc de mig punt.

La planta interior és circular.


Si no recordo malament és la única barraca en la que hi trobem una inscripció feta amb pedra d'Alcover sobre el llindar de la porta i per tant de les poques que podem tenir datades directament.

Hi podem llegir; " Barracha. de Fran_co. Dumingo. Feta. lo. Any.1853."


La falsa volta està ensolcida i hi podem veure un cocó a l'interior.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 68

Seguim a la partida dels Quins amb una altra barraca de forma singular.


Amb les coordenades X; 347937, Y: 4567792, Z: 192


De planta exterior rectangular de 5 per 7,10 metres de costat i amb la porta  amb forma d'arc de mig punt descentrada al costat esquerra i orientada a sud-est.

La planta interior també és de planta rectangular de 2,10 per 5,30 metres de costat amb una alçada de 2,20 metres.


L'estat de conservació és molt bo.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 67

Encara a la partida dels Quins, hi ha una barraca quasi de proporcions "estàndards".


Les coordenades són X; 347745, Y; 4567768, Y; 193


Amb la porta orientada a sud-est, les seves proporcions són gairebé "hel·lèniques": de planta quadrada de 5 metres de costat, l'accés a la cambra interior que és circular de 3 metres de diàmetre i 2,60 d'alçada es fa a través d'una porta amb arc de mig punt.


Es troba en estat de molt bona conservació.


En l'interior hi trobem un armariet a la paret per a guardar-hi les eines o el menjar.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 66

Seguint a la partida dels Quins hi trobem la barraca del "Bandoler". L'anomeno així no perquè en èpoques llunyanes s'hi amagués cap bandoler, sinó perquè el que l'ha reformat així no se li pot dir de cap altra manera.


Amb les coordenades X, 348071, Y; 4567718, Z: 190

 Amb la porta orientada a sud-est, a planta exterior és gairebé quadrada de 3,80 per 3,30 metres de costat.


Les parets han estat reconstruïdes amb blocs de formigó i la teulada s'ha fet amb uralita de fibrociment.

Un clar exemple del que no s'hauria de fer i permetre fer amb el patrimoni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 65

A la partida dels Quins, seguim amb l'acumulació de barraques.


Les coordenades són; X. 347970, Y; 4567305, Z; 186


De planta rectangular  de 5,50 per 6,50 metres i amb la porta encarada a sud-est, l'accés es fa a través d'un arc de mig punt.


La planta interior és circular de 4,30 metres de diàmetre i 3,10 metres d'alçada.


Com es pot apreciar l'entorn està força "enredat" i la barraca queda força camuflada però es troba en molt bon estat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 64

Seguim a la partida dels Quins, on hi trobem la més gran concentració de barraques del terme.


Les seves coordenades són X; 348350, Y; 4567272, Y; 179


Ens trobem amb una de les barraques amb la forma més curiosa que podem trobar donat que es tracta d'una barraca amb dues portes ubicades en sentits diferents.

La que considerem com a porta principal donades les seves dimensions està orientada a sud-est amb un arc allancetat que ens duu a una cambra de planta ovalada de 1, 50 metres de fondària. L'altra porta està orientada a l'est i condueix a una petita cambra també de forma més o menys ovalada de 1,10 metres de fondària.


La planta exterior per lo que es pot veure és irregular, on els costats més llargs fan 6,40 i 5,10 metres i l'altre costat en fa 3,10.


El seu estat de conservació és molt bó ja que els seus propietaris en ténen molta cura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 63

Als Quins, molt aprop de la barraca 62.


Amb les coordenades X; 348291, Y; 4567129, Z: 167


De forma força irregular i curiosa, aprofita un marge com a part de la paret lateral esquerra.

Amb la porta descentrada de la paret , amb arc pla i orientada a sud-oest, la planta exterior és rectangular de 3 per 2,60 metres i la planta interior de 1,40 per 1,50 metres.


Queda força camuflada per la vegetació que l'envolta


El seu estat és força bó malgrat un petit enderroc de la paret lateral dreta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 62

Seguint a la partida dels Quins, aquesta barraca la trobem clausurada amb una porta de ferro que hi han posat els propietaris.


Les coordenades són X: 348498, Y: 4567042, Z: 177


De planta exterior gairebé quadrada de 5,10 per 5,50 metres, l'accés es fa a través d'un arc rebaixat i les parts baixes de les parets han estat arrebossades amb ciment.


La porta d'accés va ser col·locada fa uns anys per a poder-hi guardar les eines del camp.


D'aspecte imponent, es manté en bones condicions ja que els propietaris en tenen molta cura. ( malgrat l'arrebossat amb ciment )--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 61

També a la partida dels Quins hi trobem aquesta barraca molt aprop de les anteriors.


Amb les coordenades X; 348678. Y; 4566899, Z: 176


Amb la porta d'accés orientada a sud-est, està formada per un arc de mig punt.

La planta exterior és rectangular de 5,80 per 7,30 metres de costat, la interior no la sabem ja que varem trobar la porta d'accés tancada.


Hi podem veure que una de les cantonades es troba ensolcida.


Per la part posterior es pot apreciar que ha estat arreglada almenys en un parell d'ocasions.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 60

Seguim a la partida dels Quins i molt a prop de les barraques anteriors trobem aquesta barraca de construcció singular.


Les coordenades són X; 348563, Y; 4566778, Z: 173


Una de les poques barraques bessones no comunicades entre si que podem trobar al terme.
La seva planta exterior és irregular on les mides més llargues són de 7,40 metres i 4,50.

Les plantes interiors són quadrades de mides semblants, 2'00 per 1,60-1,80 metres de costat.

Els accessos orientats a sud-est es fan a través de dues portes , una en forma d'arc ametllat i l'altra amb arc de mig punt.

Les voltes interiors són altes; de 2,70 metres.


Es troben en molt bon estat de conservació.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 59

De la 57 passem a la 59 donat que la barraca 58 es va catalogar però no se li van poder prendre les mides i realitzar fotografies ja que es troba dins una propietat privada totalment vallada i no hi vam poder accedir.

La barraca 59 també la trobem a la partida dels Quins.


Les coordenades són X: 348753, Y: 4566676


De forma irregular però força rectangular tant interior com exterior, les dimensions internes no són massa grans; d' 1,25 per 1,60 metres de costat.
La volta interior només fa 1, 30 metres d'alçada.


La part posterior presenta un esta força ruïnós.


La porta, descentrada en la paret i orientada a sud , es fa a través d'un arc amb llinda plana ( encara que la llinda ha caigut ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 57

També a la partida dels Quins hi trobem aquesta barraca;


Les seves coordenades són X; 348721, Y; 4566757, Z; 174Amb la porta orientada totalment a sud , l'accés es fa a través d'un arc de mig punt.


De planta interior circular amb una alçada de 2,5 metres i la planta exterior és irregular donat que forma part d'una acumulació de pedres.


La part posterior és força arrodonida. Es troba en molt bon estat de conservació.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 56

A la partida dels Quins és on hi trobem el major nombre de barraques de tot el terme.


Les seves coordenades són X: 348739, Y: 4566676, Z: 174


De planta gairebé quadrada tant exterior com interior de 5,20 per 5,40 metres de costat, la porta d'accés que es fa a través d'un arc de mig punt que està orientada totalment a sud.

Aquesta barraca té la particularitat de tenir un aljub adjuntat en un lateral.


La teulada ha estat reformada amb ciment segurament per facilitar la recollida d'aigua pluvial que es recollia a l'aljub adjacent.


La gran quantitat de pedra que hi ha en aquesta partida va fer que els pagesos les recollissin amb molt d'esforç i les aprofitessin per fer trones com aquesta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 55

Situada molt a prop de la carretera de Vilallonga, la TV-7222, vora el punt quilomètric 2.


Les seves coordenades són X: 347767, Y: 4567407


D'aspecte gran i senyorial es tracta d'una barraca de planta exterior quadrada de 6,50 metres de costat i la porta d'accés en forma de mig punt està orientada a sud-est.
No es pot accedir a l'interior donat que hi ha una porta que en barra el pas.


Està vorejada en la seva totalitat per un contrafort que en reforça les parets.


Està molt ben conservada donat que els seus propietaris n'han tingut molta cura.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 54

Junt amb les barraques 52 i 53 hi trobem la 54 i per tant també a la partida de la Burquera, a tocar del camí.


Amb les coordenades X; 346013, Y; 4567710, Z; 286


De planta exterior gairebé quadrada de 4,10 per 4,45 metres de costat, la planta interior és circular de 3 metres de diàmetre. La volta interior fa 2,50 metres d'alçada.
La porta d'accés centrada a la paret està orientada a sud-est i es fa amb una arc de mig punt.


A la part exterior de la cúpula hi podem veure plantada una figuera de moro. ( poc comú en les barraques del nostre terme ).


L'estat de conservació és força bo a excepció d'algun despreniment en una punta de la part posterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 53

La barraca 53 i la 52 es troben molt aprop. Estan ubicades a la partida de la Burquera, molt aprop de la C14.


Les coordenades són X; 346235, Y; 4567748, Z: 274


Amb la porta orientada a sud-est, descentrada, és amb arc de mig punt.
De planta exterior irregular i adherida a un marge, la distància més llarga és de 3,30 metres i la més curta 2,20 metres.

La planta interior és el.líptica on la distància més llarga fa 1,65 metres. La volta interior fa 1,80 metres.


El seu estat de conservació és molt bo però alguna cantonada comença a enrunar-se.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 52

A la partida de la Burquera, sobre un turonet i camuflada entre els pins hi trobem aquesta barraca.


Les coordenades són X: 346111, Y; 4567693, Z: 281


Orientada totalment a sud, l'accés es fa a través d'una porta amb arc de mig punt.

De planta exterior quasi quadrada de 4,20 metres de costat la interior és de forma irregular.

L'alçada màxima interior és de 2,15 metres.


El seu estat és semi ruïnós degut a varis despreniments de les parets.


Adjunt a la barraca hi trobem un antic corral fet amb pedra seca de forma rectangular de 3,40 metres per 4,20m.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 51

Al polígon de les les Roques Roges, darrera de la empresa Llaza, sobre el terraplè sorgit en fer el pàrquing de l'empresa hi podem trobar aquesta barraca que està a punt de desaparèixer per la fragilitat en que ha quedat ubicada.
L'accés es fa pel camí del Mas de Garriga.


Les seves coordenades són X: 347284, Y; 4571259, Z; 253


De planta quadrada exterior i circular interior, va ser impossible prendre'n les mides.
La porta d'entrada construïda amb arc de mig punt, està orientada a sud.


A l'interior hi podem veure un petit cocó o armari per a guardar-hi les eines o el canti en fresc.


La barraca queda camuflada per la vegetació.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 50

En la mateixa partida del Mas de l'Avellà , més al sud, hi trobem una altra barraca ubicada sobre un petit turonet. De difícil localització, es va poder catalogar gràcies als propietaris del mas de l'Avellà que m'hi van dur.


Amb les coordenades X; 346111, Y; 4568386, Z; 282


De planta més o menys quadrada de 4,10 per 4,65 metres de costat, amb la porta descentrada i orientada a sud-est formada per dos brancals amb una llinda plana.
La volta interior fa uns 2 metres d'alçada.


El seu estat de conservació és molt bo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 49

Molt a prop de la barraca 48 hi trobem aquesta altra, que ja poc en queda de lo que va ser.


Les coordenades són X; 346000 Y; 4568550, Z; 273


En estat molt ruïnós, es pot intuir la seva forma original; de planta circular tant interior com exterior, el diàmetre interior fa 2,60 metres i encara hi podem veure un cocó o fornícula per a guardar-hi les eines del camp o per posar-hi el cantí en fresc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 48

Localitzada a la partida del Mas de l'Avellà i de difícil localització,  ens trobem davant d'una barraca de formes molt particulars.


Les seves coordenades són X; 345984, Y: 4568643, Z: 284


Amb una porta d'accés orientada amb llinda plana perfectament a l'est, tant la forma de la planta exterior com interior són rectangulars.
La llargada més llarga exterior és de 2,50 metres i la interior de 1,70. L'alçada interior és de 2, 30 metres.


Es troba en perfecte estat de conservació.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 47

Ubicada al Racó del Remei, podem veure en el següent plànol que ens trobem en una zona on n'hi podem trobar varies,


Les seves coordenades són X: 344869, Y; 4570509, Z: 365


Construïda entre marges, la base de la barraca està excavada a la roca, la forma exterior no la podem determinar, però la interior és circular de 3 metres de diàmetre.
La porta s'orienta a sud-oest amb un arc de mig punt de 1,35 metres d'alçada.


El punt més alt de la volta el trobem a 3,20 metres. El seu estat de conservació és molt bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 46

Situada a prop del Mas Roig i de la Font de Pepon, té unes característiques similars a la barraca 45.


Les seves coordenades són X. 344817, Y: 4567917, Z: 235


De planta tant interior com exterior quadrada, l'interior fa 2,20 metres i la exterior 5,20.

L'accés, orientat totalment a sud, es fa a través d'un arc de mig punt.


L'exterior es troba parcialment enrunat. Al clau de l'arc hi posa "5.4.87"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 45

Ubicada a la partida de la Burquera és una barraca força singular per dos aspectes.


Les seves coordenades són;  X; 345513, Y; 4567932, Z; 294


Una de les singularitats és que és de planta quadrada, tant exterior , de 5 metres de costat, com interior, que en fa 2,80. Per tant les parets fan 60 centímetres de gruix.

L'altra singularitat és la orientació de la porta,  ja que normalment són a Sud i/o Sud-Est i aquesta és a Nord-Est.

La porta es va fer amb arc de mig punt i la volta interior fa 3 metres.
Va ser reformada parcialment fa poc ja que li va caure un pi de grans dimensions i en va ensorrar una part.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 43 i 44

Avui introdueixo dues barraques ja que la 43 va ser catalogada com a tal però en realitat és una cova excavada en la roca.

La barraca 44 és força singular donat que tant la planta interior com exterior són circulars i d'aquestes en trobem pocs exemples al nostre terme.


Les seves coordenades són X: 345605, Y; 4570279 Z: 409


El diàmetre interior és de 2 metres.


La porta d'accés, orientada a sud, es fa a través d'un arc de mig punt.


La falsa cúpula es troba ensolcida. A l'interior hi trobem un cocó per a guardar-hi les eines.

La ( no ) barraca 43:


Situada al camí que duu a la "terra vermella", les seves coordenades són ; X. 346456, Y; 4570145,
 Z: 299


La fondària no passa del metro i mig.


En desconec la seva finalitat però podria estar relacionada amb l'activitat d'extracció d'argila que s'hi feia al voltant com a aixopluc per als treballadors.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 42 


Per sobre la barraca 41 en la partida de Mas de Barro, hi trobem aquesta barraqueta que per les seves petites dimensions no podia servir per aixoplugar-s'hi i sembla ser que la seva finalitat era per a guardar-hi les eines


Les seves coordenades són X: 345586, Y; 4570504 Z: 394


La orientació és totalment a sud i la porta està formada per dos brancals amb un gran dintell.

La llargada màxima és de 1,80 metres i l'alçada interior d'1 metre.


Es troba en molt bon estat de conservació

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 41

Al cap d'amunt de la Urbanització Residencial del Remei trobem una serie de marges de pedra seca d'entre els quals hi ha alguna barraca com la següent:


Les seves coordenades són X: 345618, Y; 4570223, Z: 401


En aquesta fotografia podem apreciar l'emmarjat que s'estén per bona part de la muntanya.


La barraca que es troba en estat ruïnós era de forma el·líptica tant l'interior com l'exterior on la distància més llarga interior feia 3 metres.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 40

Situada dintre d'una parcel·la en la urbanització del Remei i se li han fet varies reformes emprant ciment.


Les seves coordenades són X: 345718, Y: 4569937, Z; 297


De planta exterior quadrada de 5, 70 metres de costat, la planta interior no és accessible donat que com es pot veure està tancada amb una porta.
L'arc d'entrada és de mig punt.


Se li han afegit uns bancs fets amb pedra d'Alcover i ciment


Tant la cúpula com la resta de construcció ha estat reformada emprant el ciment.
Al seu favor cal dir que almenys la varen conservar en el moment de fer la casa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 39

Aquesta barraca la trobem també al Racó del Remei, just al costat del camí que duu als masos del Racó del Remei i a la font de la Puça.


Amb les coordenades X; 3449870, Y; 4570397 i Z: 297


Integrada en un marge i degut a la vegetació passa força desapercebuda.

Amb la porta orientada a sud-oest fa 0'80 centímetres d'amplada. El seu interior de forma ovalada la distància més llarga fa 2 metres.


En el seu interior es pot apreciar que es va haver de rebaixar la lloanca per a ampliar-ne l'habitacle.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 38

Situada al Racó del Remei, aquesta barraca és un clar exemple de lo que no s'hauria de fer en la reforma d'un tipus de construcció com aquest.


Les seves coordenades són X; 344981, Y; 4570496, Z; 314


De planta exterior i interior irregular, la distància màxima exterior és de 4 metres i la distància mínima interior és de 2 metres.
La porta orientada a sud està totalment descentrada a la dreta.
S'hi ha afegit una porxada amb teulada d'uralita.


La coberta ha estat reformada posant-hi una capa de ciment.


A l'interior hi trobem, a part de varis estris, una menjadora per a l'animal i un dipòsit on s'hi recull l'aigua de pluja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 37

De la barraca 35 passem a la 37 ja que degut a un error de catalogació es va ometre la 36.

Aquesta barraca que està a la vora del camí que duu al Niu de l'Àliga pel mas de Mario passa desapercebuda sinó t'hi fixes bé.


Les seves coordenades són: X; 342687, Y; 4570679, Z; 352


Construïda davant d'un marge, tant de planta interior com exterior són el·líptiques i l'eix màxim interior fa 3 metres de llargada.
La porta d'accés orientada totalment a sud es fa a través d'un arc apuntat peraltat de 1,50 metres d'alçada on en l'arrencada es va aprofitar una pedra de saldó de grans dimensions existent al lloc.


L'exterior es troba en estat semi ruïnós.


Coberta quasi de vegetació quan la vaig catalogar me la va ensenyar l'Agustí de la Torreta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 35

Aquesta barraca està ubicada a prop de la Parada Fonda, a la part solana de la Vall del riu Glorieta i que per pocs metres ja queda dintre del terme de Mont-ral.


Les seves coordenades són X: 342882, Y: 4570624, Z; 357

La porta orientada a sud-oest és d'arc de mig punt. La planta exterior sembla ser que era quadrada ja que els laterals es troben enrunats.
La planta interior és circular de 2 metres de diàmetres i 2,60 metres d'alçada en el punt màxim de la falsa cúpula. Les parets arriben a fer 1 metre de gruix.


De dimensions força considerables, el seu estat és força ruïnós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 34

Més que una barraca podem parlar d'aixopluc o casa per a guardar les eines del camp.
La trobem a la partida de Les Guixeres a prop de la fàbrica dels Coets i el Mas de la Fe.Les coordenades són X; 346373, Y: 4570682


Com es pot veure és de dimensions reduïdes; tant sols un metre de fondària,  la trobem integrada en un marge.

Consta de dos brancals coronats amb una llinda plana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 33

La barraca 32 per error es va catalogar com la mateixa que la barraca 29 i per tant hem de saltar a la següent.

La barraca 33 la trobem just al davant del mas Roig on segurament hi havia l'era.


Les seves coordenades són X; 344929, Y; 4568697 Z; 340

Més que barraca pròpiament dita és un refugi excavat a la pedra on parcialment es va construir una falsa cúpula amb pedra seca i es va tancar amb un pany de paret vertical amb una obertura de 0,90 metres d'amplada.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 31

Seguint amb el conjunt de barraques del Mas de Ferrer hi ha la barraca 31.


Les coordenades són X: 347026, Y: 4572320 Z: 408

De planta exterior quasi rectangular on la façana principal fa 3,30 metres de llargada. La planta interior és circular amb 1,10 metres de diàmetre.


La porta d'accés que s'encara totalment a sud està formada per una llinda plana sobre dos brancals.


La coberta està parcialment desmuntada.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 30

Dintre del conjunt de barraques agrupades en aquesta zona propera a Mas de Ferrer hi trobem la barraca b030.


De forma força irregular, té una planta exterior més o menys triangular on els costats de la cara frontal són arrodonits.
La planta interior de forma elíptica fa 2,50 metres en el seu costat més llarg. L'alçada interior és de 1,80 metres.


La porta d'accés s'orienta a Sud i és fa a través d'un arc més o menys de mig punt amb una llinda.


Un dels laterals es troba una mica esfondrat i perilla la seva estructura.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 29

Situada en una zona força plena de barraques i que he anat introduint últimament hi trobem aquesta força particular pel que fa a les seves característiques.


Les seves coordenades són per a X: 346903, Y: 4572204 i Z: 385

 

De petites dimensions,la planta exterior és irregular ja que la part frontal on hi trobem la porta fa 3,10 metres i la resta és arrodonida amb uns 2,30 metres de llargada. La planta interior és circular.
La porta d'accés es fa a través d'un arc de mig punt on hi trobem una llinda sobresortint a sobre.
Tota ella està orientada a sud-est.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 28

Seguint el fil de les últimes barraques introduïdes; la barraca següent és una de les barraques més curioses que hi ha al terme donada la seves dimensions i formes.


Les coordenades són X: 346818, Y: 4572040 Z: 396

Formada per dues dependències independents una de forma circular d'un metre de diàmetre i una de forma allargada de 3 metres, té una alçada no superior a un metre.
El seu ús és una incògnita però en podem deduir que se'n podia guardar les eines de camp i/o es podia fer servir per a posar-hi un rusc d'abelles per a mel.Com es pot veure es troba en estat semi-ruïnós.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 27

Aquesta barraca forma part del conjunt de barraques que he anat posant en els darrers dies.


Les coordenades són X; 346824, Y: 4572094, Y: 389

Ens trobem davant d'una barraca de grans dimensions pel que fa al conjunt de barraques que trobem al terme.
De planta exterior rectangular fa 6 metres per 6,40 metres. La planta interior és circular té 4,10 metres de diàmetre.L'accés es fa a través d'una porta amb arc d'ametlla. En el seu interior hi trobem un cocó per a guardar-hi les eines o el sarró.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 26

Ens trobem davant d'una de les barraques més singulars i curioses que tenim al terme d'Alcover, situada a les terres del Mas de Ferrer.


Amb les coordenades X; 346794, Y; 4572176 i Z: 441

De planta exterior irregular té una forma més o menys rectangular. Consta de tres habitacles en que només dos ténen porta d'accés i el tercer queda comunicat interiorment.

La seva part més llarga mesura 5,35 metres i la part més curta 2,45 m.
El conjunt queda orientat a sud i les portes d'accés estan construïdes amb llinda plana.

El primer habitacle té una planta interior de forma irregular. Queda unit amb el segon amb un pas molt estret. Segurament el seu ús anava destinat a l'animal de treball.
El segon i el tercer són de planta interior circular i queden connectat amb un passadís. Destinats a l'habitatge del pagès.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 25

Situada a les terres que conrea el Mas de Ferrer, la barraca 25 és força més gran que la mitjana.

De planta exterior quasi quadrada de 5,90 m per 6,00 metres de costat. La planta interior és circular on la volta fa 2,70 metres d'alçada en el seu punt més alt.


Les coordenades són per a X; 346820, Y; 45723187, Z; 446


La porta d'accés és d'arc ametllat orientat a sud-oest.


A nivell de terra hi trobem un cocó per a guardar-hi les eines del camp o el cantir en fresc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 24.

La barraca 24 es troba a tocar del camí que ens duu a Mas de Ferrer. Molt aprop hi trobem la barraca 21 i 22.

Les coordenades són per a X; 346706 , Y; 4572761 i Z; 513


De planta exterior quasi cuadrada de 4,40 per 4,60 metres i interior circular de 2,80 metres de diàmetre.
La porta d'accés centrada a la paret i encarada totalment al sud, es va construir amb arc de mig punt .A l'interior hi trobem un petit armariet arran de terra


--------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 23

Rarament es pot fer un escrit sobre una barraca de nova construcció.

La barraca 23 es va aixecar en els anys d'expansió del polígon de les Roques Roges on es van destruir entre 3 i 4 barraques. ( un exemple és la barraca 1)
Potser per remordiments, potser mig "obligats" es va aixecar una barraca ben maca a tocar de la carretera. A la C-14 a l'alçada del punt quilomètric 23.


Les seves coordenades són X; 347676, Y; 4571398 Z: 232


De planta quasi quadrada exterior fa 4 metres d'un costat per 4,10. L'interior és circular de 2,50 metres de diàmetre.
Com es pot apreciar l'arc d'entrada és ametllat centrat a la paret.


La coberta està coronoda amb lliris.


En un forat de la paret s'hi va posar una aixada de ferro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 22

La barraca 22 és a tocar de la 21. En un dels camins d'accés a una parada d'olivers.
Com en la barraca 21 s'hi pot accedir per la carretera de Mont-ral, la TV-7041, per la pista forestal que surt al punt quilomètric 4, direcció al Mas de Ferrer.

Les coordenades són per a X: 346679, Y: 4572611, Z; 463


La particularitat d'aquesta barraca és que la seva construcció circular tant interior com exterior.


 El diàmetre exterior és de 4 metres i l'interior de 2,10 m.
La porta està orientada a sud i és amb arc de llanceta de 70 cm d'amplada i 1,60m d'alçada.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 21

La barraca 21 es troba en una cruïlla dels camins que duen a Mas de Ferrer i Puig d'en Marc que s'inicien a la carretera de Montral, la TV-7041 al punt quilomètric 4.

Les coordenades són X: 346715, Y: 4572685, Z: 488


De planta rectangular, 3,20 m. per 3,75 m. exteriors i planta circular interior de 2,10 metres de diàmetre, té la porta orientada completament al sud amb una porta amb arc de mig punt.El lateral es troba parcialment ensolcit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 20

M'he saltat les barraques 18 i 19 perquè una està molt malmesa i quasi no es pot apreciar i l'altre és un aixopluc en un marge.
La barraca 20 està situada molt aprop del Mas de la Fe ( antigament d'en Fiscal ).
Les coordenades són. X: 346531, Y: 4570669, Z: 335


De planta exterior cuadrada de 3 x 3,50 cm. i de planta interior circular de 2,50 m. de diametre.
La porta d'entrada és d'arc ametllat i està orientada a sud-oest.


Com es pot apreciar, part de la façana està ensolcida.


Hi ha parts força malmeses.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 17

La barraca b017 forma part del conjunt de barraques que trobem en aquesta zona del Mas de Caldero i és una de les que té les característiques constructives més originals.
Ho trobem a la TV-7041 aproximadament al punt quilomètric 3,5.


Les coordenades són  X; 346396, Y; 4570929, Z; 378

De planta de forma irregular, ( un dels costats fa 3,70 metres), forma part d'un conjunt integrat en un marge que configura un recinte davant la porta. El pas a l'interior es realitza a través d'una porta amb arc allancetat.
L'interior també és de forma irregular, on un dels costats més llargs fa 2,20 metres.
------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 16


La barraca b016 es troba bén aprop de la b014. No massa lluny del Mas del Caldero, també a tocar de la carretera que duu a Montral (TV-7041 pk 2).Les coordenades són X; 346499, Y: 4570914, Z: 393

De planta exterior rectangular de 4,20 per 4,60 metres i planta interior circular  de 2.60 metres de diàmetre, està encarada totalment al sud.
L'arc d'accés és de mig punt de 1,35 m d'alçada. L'edificació en general es troba en molt bon estat de conservació.El bosc poc a poc dissimula més la construcció.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca 14

La barraca b014 es troba quasi a peu de la carretera TV-7041 ( que és la que va d'Alcover a Mont-ral) al punt quilomètric 2. ( pujant a mà esquerra).

Les coordenades són X: 346856  Y: 4570841  Z: 340

Vora aquesta carretera, si ens hi fixem, en podem trobar varies que les aniré introduint poc a poc.

Aquesta és de planta exterior quadrada de 3,90 metres de costat i de planta interior circular de 3,10 metres de diàmetre. Vora la porta hi ha un tros de marge adossat.


En l'interior hi podem trobar un cocó ; forat per a guardar-hi eines o lo que al pagès li convingués.


La porta que es troba descentrada està encarada a sud-oest i està formada per un arc ametllat.


La coberta es troba en força mal estat i parcialment enrunada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraques als Costers de la Plana

Una de les zones amb més concentració de barraques de pedra seca és a la partida dels Costers de la Plana i/o de les Eixermades.

Per a que us situeu és la vesant de muntanya que s'extèn des de la granja Vila direcció Nord-Est on el límit del terme el marca el mas del Sant Pare ( a la cruïlla de la carretera C14 amb la carretera que duu a Picamoixons).

La quantitat de barraques catalogades no acaba de ser clara ja que el grup de Sitges Drac Verd en va inventariar un gran nombre en una època que es podia transitar prou bé per la zona.
Quan ho vàrem fer nosaltres era summament difícil degut a la gran quantitat d'herbes, esbarzers, argelagues i pins que hi havia.
L'estiu del 2012 es va produir un incendi que va fer "aflorar" totes aquelles barraques que havien quedat amagades i actualment és molt laboriós determinar quina està inventariada i quina no!


En el mapa següent n'hi figuren 13 però segurament n'hi ha alguna més.

Quin és el motiu de la gran concentració en una zona tan concreta?
Possiblement l'ocupació de la plana i les hortes obligava a pujar a la muntanya i intentar guanyar terreny allà on quasi no n'hi havia construint grans marjades i en conseqüència barraques d'aixopluc.
La llunyania amb el poble segurament també obligava a passar-hi més d'una nit per aprofitar les hores de sol.
Algunes de les barraques que hi podem trobar.

L'accés es fa per una pista forestal que comença a la incubadora de la granja Vila i per tant és privat però s'hi ho feu amb permís i respecte és una bona excursió força planera on podeu gaudir de moltes barraques en molt poc temps i espai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barraca b006

A la partida del Portell hi trobem una de les barraques catalogades més voluminoses.

Orientada cara sud, és de planta exterior quadrada de 5,30 metres de costat amb contraforts laterals i de planta interior circular de 2,90 metres amb una alçada de 3 metres.
S'hi accedeix per un arc de mig punt d'1,60 metres d'alçada.

Les coordenades són x: 347645, y: 4570813, z: 223

És una barraca fàcilment localitzable ja que és força a la vora del camí del Pont de Goi i per tant aprop del poble i us animo anar-la a veure fent una petita excursió.


Vista general.

Detall de l'arc d'entrada.

A 9 d'Octubre del 2016, la seva propietària m'ha enviat unes fotografies de l'estat actual de la barraca després de fer-ne una acurada restauració i rentat de cara.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


La barraca-masia

Aquesta barraca masia la trobem a les Roques Roges, aprop del polígon industrial.

Amb les coordenades x; 347785, y;4572125, z; 235 , és la b004.

El fet d'afegir construccions adosades a una barraca és força insòlit, almenys en les del nostre terme. Encara que en una ocasió en varem trobar una la qual se li havia ensolsit la volta i l'havien reconstruït amb maó i uralita.

La cabana és de planta exterior quadrada de 3,5 metres de costat i de planta interior circular de 2,5 metres de diàmetre. La alçada interior és de 2 metres. L'accés es fa a través d'un arc ametllat orientat a sud-oest.


La masia adosada de reduïdes dimensions és de planta quadrada de 2,40 metres de costat interiors.
-------------------------------------------------------------------------------------

La barraca que ja no és barraca

La primera barraca que es va catalogar ( b001 del POUM), va ser una que es trobava a l'actual polígon de les Roques Roges ( C14 pk 22). Amb les obres de construcció d'unes naus es va destruïr malgrat la seva protecció.

De planta exterior quadrada de 4 metres de costat i planta interior circular de 2,60 metres i coberta vegetal. La porta d'accés era amb arc de llanceta o apuntat peraltat orientada al sud.

Les coordenades eren; x : 347520, y :4571376Molt aprop n'hi havia una altra molt semblant ( la b002) que també es va destruir amb la construcció del polígon.

Les coordenades eren; x: 348036 y: 4571295

A canvi se'n va fer una de nova tocant a peu de carretera de característiques similars.Plànol amb la posició de les dues barraques desaparegudes.


La barraca més alta de Catalunya ( interiorment)

Durant la recerca de les barraques del terme en vàrem trobar de molts tipus; senzilles, de doble habitació, amb arc de mig punt, arc pla, amb cocons, amb menjadores etc...

Després de posar-les amb comú a la web wikipedra i amb el grup de Sitges Drac Verd es va descobrir que a Alcover teniem la barraca més alta ( per la part interior) de Catalunya ( de les quasi 9400 que hi ha documentades ). Cal dir que exteriorment n'hi ha de més altes.

Ubicada a la partida dels Quins amb les coordenades x; 39702 y; 4568026 z; 193.
( catalogada amb el codi 8195 a la web de wikipedra).

De planta exterior quadrada d'uns 10 metres de costat amb un contrafort complet, amb força bon estat de conservació, té un petit esfondrament en un lateral.
L'entrada està formada per una porta amb arc de mig punt orientada a sud-est.

Interiorment és circular amb un diàmetre de 5,20 metres i una alçada de 5,20!!. Realment és espectacular de veure!

-------------------------------------------------------------------------------


A principis de l'any 2007 en Francesc Català i jo varem començar la ingent i satisfactòria tasca d'inventariar i catalogar totes les barraques i construccions de pedra seca possibles que es trobessin dins els limitis del terme d'Alcover , de 4628 hectàrees, per a incloure-les al redactat del nou Plantejament d'Ordenament Urbanístic Municipal (POUM).

A finals del 2011 varem donar per finalitzada la redacció del Plantejament i en varem incloure 103 de barraques, però la recerca no s'ha deixat de fer i actualment en tenim catalogades 110 i així hi tot encara en tenim de pendents que ens van sorgint gràcies a fonts orals, excursions pels camps i boscos i desgraciadament per varis episodis d'incendis que hem sofert aquest estiu passat.

Analitzades les dades em podem extreure els següents resultats;

Per norma general les trobem de forma aïllada donat que així ho són 75, però també les podem trobar integrades en grans marges com les 15 restants.
En quant a la tipologia constructiva pel que fa a la forma de la planta exterior veiem que 5 són circulars, 17 quadrades, 41 de rectangulars i 27 ho són de forma irregular .
La planta interior pot ésser quadrada en 6 barraques, rectangular en 10, irregular en 18 i circular ho són la meitat; 45
Amb això veiem que no forçosament pot coincidir la seva forma exterior amb la interior.

La volta interior pot ser rematada en falsa volta com ho són 70 i volta plana la resta.

L’orientació de la porta la trobem majoritàriament a sud en 38 barraques, però també a sud-est en 32 ocasions, sud-oest 12, i en menor cops a est en 7 vegades i al nord-est 1 cop.

La tipologia de la porta pot ésser molt variada; amb els brancals totalment verticals ho són 64 , inclinats 13 i arquejats 12.
L’arc en la seva gran majoria és de mig punt o rebaixat; 55, apuntat; 13 i d’arc pla; 6. Format quasi sempre per una llinda única com ho són 86, doble llinda en una i triple en 3.
En 2 ocasions hi trobem un voladís per a evitar que entrés l’aigua en cas de pluja.

En 9 ocasions hi hem trobat porta de tancament que ens fa pensar que el seu propietari encara en fa ús però per contra ens impedeix fer-ne un estudi del seu interior.

Per norma general les barraques d’Alcover són d’habitatge únic, 84 que havien de compartir agricultor i animal de treball, però també en trobem en menor ocasions amb doble habitació 5 amb la qual ambdós podien estar separats i en una excepcionalment és de 3 habitacions.

Al seu interior hi podem trobar varis elements constructius que facilitaven l’estada com ho són armaris; trobats en 13 barraques , menjadores per als animals; 2, en una hi hem trobat un pou i en 2 s’hi van fer espitlleres per a millorar la ventilació i també es clar, per veure l’exterior i que hi entrés una mica de llum.

Com a elements constructius exterior hi trobem paravents en els laterals de la porta d’entrada en 6, contraforts en 8 i pedra cobertora en 8.

El cobriment exterior de la volta majoritàriament es fa amb pedruscall; 53 , amb lloses planes 9 , amb terra i plantes ( normalment crisantems ); 8, amb sols terra; 2 i en 6 ocasions els seus propietaris a fi de que no s’escolés l’aigua en cas de pluja les han reforçat amb ciment.

L’estat de conservació en general és força bo com ho demostra que 63 estan en perfecte estat, però també en trobem amb pedres soltes 8, amb despreniments parcials 7 i amb estat de ruïna on la volta s’ha ensolcit; 10. També al llarg d’aquestos cinc anys hem vist com en desapareixien dues per les obres realitzades en pol.ligons industrials , i per contra se’n va fer una de nova aprop d’on se n’havia enderrocat una.

En poques ocasions trobem dates en les llindes, sols en 2, i en una hi varem trobar el nom del propietari.

El Plantejament d'Ordenació Urbanística Municipal es pot consultar a la web de l' Ajuntament d'Alcover.Per començar ( o acabar de cop ) amb les barraques, podeu consultar la web creada per l'Observatori del Paisatge conjuntament amb del grup Drac Verd de Sitges ; wikipedra.catpaisatge.net , on amb l'ajuda de molts col.laboradors del nostre pais s'han pogut recopilar i catalogar, de moment,  9395 barraques de pedra seca de tot Catalunya.

Per descomptat les barraques d'Alcover també hi surten ja que les vàrem introduïr entre la gent de Drac Verd i jo.

En aquesta secció hi aniré posant aquelles barraques de més interés, ja sigui per les seves característiques constructives, per la seva singularitat o per la seva bellesa. També m'agradaria crear alguna ruta per a poder-les visitar més o menys lògica que es pugui fer a peu, bicicleta o cotxe.


3 comentaris:

 1. Impressionant treball!!! sincerament... m'agrada molt la feina que has fet! una feina de recerca molt molt ben feta!! ole i oleee!!! ;-)

  ResponElimina
 2. Impressionant treball!!! sincerament... m'agrada molt la feina que has fet! una feina de recerca molt molt ben feta!! ole i oleee!!! ;-)

  ResponElimina
 3. Primerament felicitats pel treball que heu dut a terme i que ens fa mantenir aquest patrimoni de tots.
  Jo tinc la Barraca n. 67 i tot i que estava ben conservada, l'hem netejat i arreglat, aixi com també tot l'entorn. us puc passar fotografies , si voleu. Gràcies per aquesta feina que feu!

  ResponElimina