dijous, 27 d’abril de 2017

Un terme a base de punts

A l'any 2007 vàrem començar amb la catalogació  dels elements patrimonials com els masos, masets, barraques, fonts, sèquies, etc..., del terme d'Alcover per a la elaboració del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal.
Des de llavors, passats ja 10 anys a base de varis projectes, beques, recerques amb iniciatives particulars i compartides, he anat catalogant quasi ja 300 "objectes".
Evidentment no he acabat ni crec que pugui acabant catalogant-ho tot al llarg de la meva vida , però fent revisió de la feina feta podem veure quasi perfectament quins són els limitis del nostre terme        ( encara que n'he fet algun dels voltants ) a base de punts de localització ( waipoints ).
I em fa certa gràcia, no cal dir-ho!